Základní informace

Naše zaměření: Zavádění, údržba a příprava k certifikaci pro systémy řízení (managementu) týkající se zajišťování jakosti, zajišťování zdravotní nezávadnosti potravin a odpovědného přístupu k ochraně životního prostředí.

Řízení kvality – ISO 9000:2000

Kritické kontrolní body – HACCP

Management bezpečnosti potravin – ISO 22000:2005

Environmentální management – ISO 14001:2004